معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاع رسانی اخبار معماری و شهرسازی - انعکاس کارهای علمی صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

جدول خلاصه کتاب آشنایی با مکاتب هنری

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

1.

هنر غار نشینان

(عصر دیرینه سنگی)

5000 سال پیش

ناتورالیستی

آثار نقاشی در غارهای ( فون دو گوم ) ، (لاملدین) ، (سه برادر)  در فرانسه

2.

عصر میان سنگی

هزاره 10 ام تا هزاره 7 ام

 ق.م

واقعیت گرایی و طبیعت گرایی

آثار نقاشی در غار دوشه همیان در منطقه میر ملاس در کوههای بختیار

3.

عصر نو سنگی

هزاره 7 ام قبل از میلاد

 

آثار هنری در شوش-زاغه گیلان و سیکلا زیویه ایران چتل هویوک در آناتولی اریحا در اردن

4.

عیلام

4500 سال ق.م تا 9000 سال ق.م

آثار نقاشی بر روی سفالینه ها و تک رنگ به صورت تخت

(هنر در تمدنهای باستانی) شمال شرقی بین النهرین

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

5.

سومر

2600 ق.م تا 3500 ق.م

نوشتن و حکاکی بر روی گل ابداع خط میخی پیکره های استوانه ای

جنوبی ترین قسمت

6.

آکد

2000 تا 2600 ق.م

بیشترین آثار نقاشی بر روی صخره ها و دیوارها

لوح پیروزی نارامسین

7.

بابل

1500 تا 2100 ق.م

آثار بر روی سنگ بازالت

لوح حمورابی بر سنگ بازالت

8.

کلکده

612  - 538 ق.م

آثار بر روی پارچه ، ظروف آهنی سیمین و زرین ...

 

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

9.

آشور

قرن 6 ام تا 9 ام ق.م

نقاشی با آبرنگ آمیخته به سفیده تخم مرغ با لعاب شفاف

آشور نصیر پال دوم

10.

تمدن مصر

هزاره 3 ام تا هزاره اول ق.م

آثار بر روی دیوارها ، غارها و مقبره ها

مقابر « تب و طیوه »

11.

تمدن هند

هزاره 3 ام تا هزاره اول ق.م

نقاشی بر روی دیوارهای سنگی غارها ویژگی انتزاعی و هندسی

26 غار در آجانتا دیوار نگاره الورا

12.

تمدن چین

سده 6 ام

اژدها اسب آتش ابداع نقاشی روی کاغذ

هو آن چنگ وانگ

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

13.

هنر تمدن ژاپن

سده 9 ام

ستایشگر طبیعت و جنبه احساسی بدون سایه روشن رنگ ها اصیل و پر قدرت و زنده

نمایش کابوکی ، هوکوسای ، کیو تادا ،

هیروشیجه - هوکوسایی

14.

هنر یونان باستان

سده 900 ق.م

متداول شدن روش سرخگون و روش سیاهگون

نقوش گلدان دیپلپمون

15.

هنر روم باستان

146 ق.م

روش تمپرا بر شیوه فرسک بر دیوار خانه ها

هرکولاتیوم و پمپئی

16.

قرون وسطی

سده میانه (1000 سال )

طراحی بر روی عاج به صورت کنده کاری

آمریکا (جنوبی و مرکزی ) آفریقا استرالیا - اسکیموها اقوام مایا سرخپوستان ...

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

17.

صدر مسیحیت

قرن 13 ام تا 14 ام

مضامین مذهبی

روم کاتاکومب 

18.

بیزانس

قرن 3 ام میلادی

متاثر از روش ناتورالیستی یونانی و رومی ، نقاشی های دیواری

روم

19.

گوتیک

سده 11 ام تا 13 ام

متداول شدن هنر نقاشی بر روی دیوار،  شیشه های منقوش و رنگین

فرانسه ، ویلار دو آنگو - تیراری تمپرا دوچو جوتو سیمونه مارتینی چیما بوئه

20.

رنسانس

1520 130 میلادی

مکتب کلاسیک هنر نوزایی با نهضت جدید در هنر

جوتو دوچو چیمابو مازاتچو

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

21.

اوج رنسانس

1520 130 میلادی

واقع نما

ساندر وبوتچیلی میکل آنژ لئوناردو داوینچی - رافائل

22.

مکتب منریسم

1600 1520

شیوه گرایی نور عنصر اصلی کپی از رنسانس و اغراق

اگرکو پارا میجانینو تینتور رنو برونزونیو

23.

باروک

1720 1600 م.

مروارید ناصاف خطوط قوس دار منحنی بی نظمی

کاراوجو رامبراند پیتر پل روبس نیکلا پوسن دیه گو و لاسکوئز

24.

روکوکو

1780 1720

تزئینات داخلی آزادی بیان سنگ ریزه و صدف ها

ویلیام هوگارث آنتوان واتو فرانسه

بوشه فراگو نارد

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

25.

نئو کلاسیک

1780-1810

ضد افراط گری مکتب روکوکو

ژاک لوئی داوید دومینیک انگر هامیلتون - منگز

26.

رومانتی سیسم

1800 1850

احساسگری شعار = هنر برای هنر

ژریکو اوژن دلاکروا فرانسیسکو گویا

27.

رئالیسم

1900 1840

واقعگرائی نقطه مقابل رومانتیک

گوستاو کوربه انوره دومیه فرانسه امیله ایلیار پین کرامسکوی

28.

امپرسیونیسم

اواخر قرن 19 ام

دریافت نمایی

کلودومنه آلفرد سیسلی کامیل پسیارو پل سزان ادگارد کا آگوستر نوار

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

29.

پست امپرسیونیسم

اواخر قرن 19 ام

پسا دریافت نمایی

ژرژ سورا پل سزان ونسان ون گوگ پل گوگن

30.

سمبلیسم و ارنو

اواخر قرن 19 ام

نماد گرایی

پل گوگن ( بنیاگذار) گوستاو کلیمت

31.

اکسپرسیونیسم

1890-1853

هیحانگری

ماکس بکمن ادوارد مونش داوید آلفاروسیکه ایروس کته کل ویتس

32.

کوبیسم

1907 1914

حجم گرایی ابداع تکنیک کلاژ

پابلو پیکاسو ژرژ براک

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

33.

آرت نو

1845

هنر نو

ویکتور هورتا

34.

فوویسم

اواخر سده 19 و اوایل سده 20

وحشی ها ددگرایی

آلمان - هانری ماتیس مارکه ژرژرو ئو ولامینگ ژرژبراک دوفی

35.

پوانتیسم یا دیزیونیسم

 

نقطه گذاری تجزیه گری رنگ

توسط ژرژ سورا پل سینیاک

36.

دادائیسم

اوایل قرن 19 ام

پوچ گرایی

مارسل دوشان من ری

 

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

37.

سورئالیسم

1924

واقعیتی برتر از واقعیت

سالوادردالی(بنیانگذار) رنه مارگریت پل کله مارسل دوشان خوان میرو مارک شاگال جورجو دلگیریکو

38.

آبستره

1914

هنر تجریدی و انتزاعی حالات ناامیدی و درگیری ذهنی

توسط واسیلی کاندینسی(هنرمند روسی الاصل) پیت موندریان

39.

آپ آرت

1945

اپتیکال( Optical ) آرت هنر بصری یا هنر دیدگانی-

 ایجاد خطای باصره

مبدع ویکتور وازارلی

40.

اکپرسیونیسم

قرن 20

برونگرا آبستره حالت گرایی

فرانسیس بیکن

ردیف

سبک و تمدن

سال شروع و پایان

واژه های کلیدی

نقاشان هر سبک و مکان

41.

کنستروکتیونیسم

قرن 20

شیوه ای که در اصل روسی است و از کلاژهای کوبیستی تشکیل شد

ولادمیر تاتلین نائوم گابو پوسن

42.

پاپ آرت

اواخر سالهای 1950

هنر عامیانه  - بازگشت به سنتهای اصیل و اعتقادات

پائو لوزی هامیلتون ژاسپر جانز رشن برگ

43.

فوتوریسم

شروع 1909

علیه سنت گرایی تاکید بر : سرعت ، خشونت ، عصیان ،  عصر ماشینی رباط گونه

ایتالیا فرانسه گونچارف ماله ویچ روبرت دلونی مارسل دوشان بوچیونی روسولو سورینی

44.

نئوامپرسیون

1886 م.

گرایش دادن روش نمایش نور و رنگ به سوی اصول علمی تر نقطه گذاری ضربات عجولانه و نامنظم قلم Pointillism

ژرژسورا پل سینیاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه درس مبانی نظری معماری

موضوع : جدول خلاصه کتاب آشنایی با مکاتب هنری

استاد راهنما : جناب آقای دکتر حسن ستاری ساربانقلی

دانشجو : مسعود خدایی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۷ساعت 12:12  توسط دکتر حسن ستاری ساربانقلی  |